Labels

2012年9月20日 星期四

台東的同事飛來支援蘭嶼駐點輔導中心


                             輔導中心與鄉公所秘書開會討論社區總體營造計劃相關事宜。                             台東的同事飛來支援蘭嶼駐點中心。

0 意見:

張貼留言